BAĞIŞ SEPETİNİZ

Bağış sepetiniz boş

bağış güvenlik
Sadaka

Sadaka, zekâttan daha geniş olarak Allah (c.c.) rızası için gönüllü olarak yapılan her türlü bağış ve infakı içermektedir. 

Özelde zekât,  genelde ise sadaka İslam’ın, bireylerin ve toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamada sosyal yardımlaşma aracı olarak devreye soktuğu ekonomik bir sistemi de ifade etmektedir.

Rabbimiz Hadid Suresi 18. Ayette şöyle buyurmuştur: "Muhtaçlara yardım eden erkeklere, muhtaçlara yardım eden kadınlara ve Allah’a (O’nun muhtaç kullarına) güzel bir ödünç verenlere bu fazlasıyla ödenecektir. Ayrıca onlara pek değerli bir ödül de vardır." 

Yetim Vakfı olarak Yetim, Yetim Ailesi ve Toplumu kapsayacak şekilde çalışmalar yapmaktayız. Yetim ve kimsesiz çocukları hayata yeniden kazandırıyoruz. Mağdur, yoksul ve mazlumlara; sadaka bağışlarınızı ulaştırıyoruz.

Yetim Vakfı'na ulaşan sadakalarınız; yetimlerin toplumda  sağlıklı ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesine hizmet edecek şekilde yaşamalarını; sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede barınmalarını, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmelerini sağlayacak projelerde kullanılmaktadır.

Sadaka

Sadakalarınızı ihtiyaç sahibi yetim ailelere ulaştırabilirsiniz.